51/1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
51/1 Nimmanhaemin Rd., Soi 13 T.Suthep A.Muang Chiangmai 50200
Tel. 053-221033/053-894269-70   Fax (053) 222413 Mobile. 082-1802828
www.st-apartment-chiangmai.com , www.st-apartment-nimman.com
ช่วงวันหยุดเทศกาล กรุณาสำรองห้องพักล่วงหน้า

 
       
       
 
copyright © 2011 by S.T.APARTMENT all rights reserved
Web designed by Netimage